Death Songs

Swargiye Dhaniram Ko Shardhanjali by- Shyamlal Bharti[1 Songs]
Babita Ko Shardhanjali By- Attar Shah[1 Songs]
Sashi Devi Ko Sardhanjali By- Sunil Rati[1 Songs]
Sardhanjali Prem Dass By Sunil Rati[1 Songs]
Sardhanjali Khajan Singh Panwar By Sunil Rati[1 Songs]
Shardhanjali Tikam Singh Chauhan By- Sunil Rati[1 Songs]
Death Song Boti Devi by- Rakesh Dilber[1 Songs]
Fakira Chauhan Ko Sardhanjali by- Sitaram Chauhan[1 Songs]
Rajesh Sharma Ko Sardhanjali by- Rakesh Dilber[1 Songs]
Vinod Panwar Ko Sardhanjali by- Shyamlal Bharti[1 Songs]
Ankit Chauhan Death Song by- Rakesh Dilber[1 Songs]
Shahid Suresh Tomar Harul by- Atar Shah , Sunny Dayal[1 Songs]
Arjun Singh ko Sardhanjali by- Rakesh Dilber[1 Songs]
1 2 Next